Poznáte bouřkový mrak? Otázkou, jaké bude počasí, se zabývali již naši předkové a dokázali jej celkem dobře předpovídat. Dokážete to i vy?

Délka programu 60 min
Cílová skupina