Termín: 26.5.2020 9:00 - 15:00

Místo konání: Vápenky

Exkurze pro pracovníky turistických center a terénní průvodce v regionu Bílých Karpat.

Připojené soubory