Chcete poznat rostliny, které ovlivnily lidstvo? Zamyslíme se, jak jejich pěstování spoluutvářelo a stále mění podobu krajiny a lidské společnosti v různých historických etapách.

Délka programu 90 min
Cílová skupina 1. a 2. stupeň