Program seznamuje žáky s významem půdy pro lidskou společnost. Upozorňuje na současné ohrožení půdy a možnosti její ochrany.

Cílová skupina 6. - 9. tř.

Délka trvání: 240 - 360 min.
Doporučený termín: duben - říjen.