V přírodě se před námi živočichové většinou schovají, přesto však můžeme jejich přítomnost zjistit. Slouží nám k tomu pobytová znamení, která o nich mnoho napoví. Hry, přírodniny, hlasy ptáků a zvuky zvířat.

Délka programu 45 min
Cílová skupina 2. stupeň