Děti získají povědomí o pestrosti semínek různých rostlin. Zjistí, co je potřeba pro jejich klíčení a růst. Z přírodnin si vytvoří mandaly.

Délka programu 90 min
Cílová skupina