Program nás zavede na bělokarpatskou louku, kde se naučíme poznávat základní druhy rostlin a živočichů. Pochopíme roli člověka při vzniku a vývoji luk. Zvládneme základní činnosti související s péčí o louky a povzbudíme vnímání estetických hodnot luční krajiny.

Cílová skupina MŠ, ZŠ a SŠ

Program doporučujeme realizovat nejlépe v terénu.
Doporučený termín: duben - září.