Termín: 13.12.2018 9:00 - 15:00

Místo konání: Přednáškový sál střediska VIS Bílé Karpaty

Milí zájemci, srdečně Vás zveme na letošní závěrečné setkání, kde si spolu připomeneme probraná témata a prodiskutujeme možnosti případného pokračování v dalším kurzu. Nelekejte se znalostního testu, ten se týká pouze průvodců usilujících o získání osvědčení. Podmínkou pro psaní testu je splněná účast na uskutečněných seminářích a tvůrčích dílnách (alespoň 75 %). Vy, kteří test psát nebudete, můžete přijít až na 10:00, ale rádi Vás uvítáme již od 9 hodin. Čas můžete využít na neformální rozhovory s kolegy, případné dotazy a prohlídku informačního střediska. Na setkání se těší kolektiv VIS Bílé Karpaty.

Připojené soubory