Termín: 15.6.2019 10:00 - 13:30

Místo konání: Blatnička - sraz u kostela

Poznejme přírodní zajímavosti stepních luk mezi Hlukem a Blatničkou v podhůří Bílých Karpat. Projdeme se krásným dubohabrovým hájem a povíme si o pařezinách. Seznámíme se s historií zdejší krajiny a budeme se bavit o tom, zda je přírodním nebo spíše lidským výtvorem. To vše s odborným výkladem průvodce Vladimíra Šáchy.

Pozvánka na exkurzi