VIZE

Chceme být fungující a prosperující organizací, která je respektovaná a uznávaná v místě svého působení a nejen tam. Je odborně zdatná a klienty vyhledávaná v oblasti interpretace místního dědictví, environmentálního vzdělávání a praktické činnosti v ochraně přírody.

POSLÁNÍ ORGANIZACE

Zajišťujeme environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v regionu jihovýchodní Moravy a na území Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Hlavní činnosti:

- Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže.
- Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
- Ekologická výchova a vzdělávání veřejnosti.
- Turistická informační činnost pro návštěvníky města Veselí nad Moravou a CHKO BK.
- Zprostředkování a poskytování služeb k rozvoji regionu jihovýchodní Moravy.
- Připomínkování již zpracovaných projektů k rozvoji regionu jihovýchodní Moravy.
- Zajišťování součinnosti všech subjektů ochrany přírody v regionu jihovýchodní Moravy.
- Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu jihovýchodní Moravy.
- Poradenské služby při přípravě všech projektů dotýkajících se chráněných částí přírody nebo sloužících k rozvoji regionu jihovýchodní Moravy.
- Odborné poradenství v oblasti životního prostředí a ochrany přírody.
- Překladatelská činnost v oblasti životních prostředí, přírodovědy a turistiky.
- Příprava, výroba a prodej tištěných informačních a metodických materiálů a školních pomůcek.

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty je členem v jiných organizacích:

SSEV Pavučina
Líska o.s.
Síť ekologických poraden (STEP)
MAS Horňácko a Ostrožsko o.s.

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

Konzultaci sjednáte na
tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

návštěvní hodiny

DUBEN - ŘÍJEN
úterý     12:00 - 16:00
čtvrtek  12:00 - 16:00

LISTOPAD - BŘEZEN
úterý     12:30 - 16:00
čtvrtek  12:30 - 16:00

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Otevírací hodiny Informačního střediska CHKO Bílé Karpaty:

DUBEN - ŘÍJEN
úterý     12:00 - 16:00
středa     8:00 - 16:00
čtvrtek  12:00 - 16:00

LISTOPAD - BŘEZEN

úterý     12:30 - 16:00
čtvrtek  12:30 - 16:00

Doporučujeme