VIZE

Chceme být fungující a prosperující organizací, která je respektovaná a uznávaná v místě svého působení a nejen tam. Je odborně zdatná a klienty vyhledávaná v oblasti interpretace místního dědictví, environmentálního vzdělávání a praktické činnosti v ochraně přírody.

POSLÁNÍ ORGANIZACE

Zajišťujeme environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v regionu jihovýchodní Moravy a na území Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Hlavní činnosti:

 • Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže.
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Ekologická výchova a vzdělávání veřejnosti.
 • Turistická informační činnost pro návštěvníky města Veselí nad Moravou a CHKO BK.
 • Zprostředkování a poskytování služeb k rozvoji regionu jihovýchodní Moravy.
 • Připomínkování již zpracovaných projektů k rozvoji regionu jihovýchodní Moravy.
 • Zajišťování součinnosti všech subjektů ochrany přírody v regionu jihovýchodní Moravy.
 • Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu jihovýchodní Moravy.
 • Poradenské služby při přípravě všech projektů dotýkajících se chráněných částí přírody nebo sloužících k rozvoji regionu jihovýchodní Moravy.
 • Odborné poradenství v oblasti životního prostředí a ochrany přírody.
 • Překladatelská činnost v oblasti životních prostředí, přírodovědy a turistiky.
 • Příprava, výroba a prodej tištěných informačních a metodických materiálů a školních pomůcek.

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty je členem v jiných organizacích:

SSEV Pavučina
Líska o.s.
Síť ekologických poraden (STEP)
MAS Horňácko a Ostrožsko o.s.

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

Konzultaci sjednáte na
tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

návštěvní hodiny

úterý     12.30 - 16.00
čtvrtek  12.30 - 16.00

po telefonické domluvě jsme k zastižení i mimo běžnou otevírací dobu

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

návštěvní hodiny

úterý     12.30 - 16.00
čtvrtek  12.30 - 16.00

po telefonické domluvě jsme k zastižení i mimo běžnou otevírací dobu

Doporučujeme