Projektové dny

Rádi pro Vás připravíme zážitkový den s přírodovědnou tématikou.

Žáci absolvují projektově koncipovanou problémovou či badatelsky orientovanou výuku. Na základě vlastních pozorování a zjištění budou zpracovávat a interpretovat data a vytvoří si vlastní postoje k tématu. Výuka směřuje k rozvíjení všech základních klíčových kompetencí.

Místo konání programů:
Programy je možné realizovat v přednáškovém sále střediska VIS Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou, v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou, v prostorech Ekocentra Karpaty v Nové Lhotě nebo ve vaší škole.

Cena za výukový program:

                              

 - přednáškový sál střediska
 - v zámeckém parku

 - ve třídě či zahradě vaší školy
 - v ekocentru Karpaty
 - v okolí vaší školy

2 vyučovací hodiny
(90 min)

30 Kč

50 Kč

4 vyučovací hodiny
(180 min)
60 Kč 100 Kč

6 vyučovacích hodin
(270 min)

90 Kč 150 Kč

Příplatek za dopravu 5 Kč za km

Způsob platby:

• V hotovosti na výukovém programu
• Fakturou i souhrnně za několik programů. V tom případě je potřeba přinést na program fakturační adresu.

Počet účastníků:
Min. 15 max. 30 na 1 lektora.
Za menší počet žáků je nutné zbytek ceny doplatit, vyšší počet žáků je nutné předem konzultovat s lektory.

Objednávka programu:
Telefonicky: 518 322 545, 736 682 614
E-mailem: visbk@bilekarpaty.cz

Z níže uvedené nabídky si můžete vybrat program, který vás zaujal

Lesní hospodář

Program přiblíží žákům les především z pohledu jeho hospodáře – lesníka. Žáci se naučí rozeznávat základní druhy dřevin a lesních živočichů. S využitím lesnických pomůcek si zkusí změřit výšku stromů, obvod a průměr kmenů. Dozví se o funkcích lesa a seznámí se s přírodě blízkými způsoby péče o něj.

Příběh ostrova

Příběh vypráví o síle přírody na ostrově Krakatau od jeho výbuchu do současnosti. Poukazuje na fascinující schopnost přírody osídlit v krátké době nehostinný ostrov.

Odkud se bere jídlo

Vydáme se na zajímavou cestu odhalování původu jídla, které máme na talíři. Děti zjistí, odkud potraviny pocházejí a jakým způsobem jsou vyráběny.

Horňácko, Ostrožsko

Programy představí regiony Horňácko a Ostrožsko jako součást jednoho z největších evropských pohoří – Karpat. Dozvíte se zajímavosti o sesuvech, orchidejích, vývoji krajiny i tradičních zvycích.

Neztrácejme půdu pod nohama

Program seznamuje žáky s významem půdy pro lidskou společnost. Upozorňuje na současné ohrožení půdy a možnosti její ochrany.

Tajemství louky

Program nás zavede na bělokarpatskou louku, kde se naučíme poznávat základní druhy rostlin a živočichů. Pochopíme roli člověka při vzniku a vývoji luk. Zvládneme základní činnosti související s péčí o louky a povzbudíme vnímání estetických hodnot luční krajiny.

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 518 322 545
fax: 518 324 792
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Konzultaci sjednáte na
tel.: 518 322 545
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 518 322 545
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

návštěvní hodiny

DUBEN - ŘÍJEN
úterý     12:00 - 16:00
čtvrtek  12:00 - 16:00

LISTOPAD - BŘEZEN
úterý     12:30 - 16:00
čtvrtek  12:30 - 16:00

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 518 322 545
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Otevírací hodiny Informačního střediska CHKO Bílé Karpaty:

DUBEN - ŘÍJEN
úterý     12:00 - 16:00
středa     8:00 - 16:00
čtvrtek  12:00 - 16:00

LISTOPAD - BŘEZEN

úterý     12:30 - 16:00
čtvrtek  12:30 - 16:00

Doporučujeme