23.01.2019

Představujeme sborník plný nápadů, jak zábavnou formou přiblížit nejmenším dětem přírodu kolem nás. Sborník je souhrnem prací pedagogických pracovníků v MŠ, jehož obsah je zpracován do tematických celků provázaných krásnými ilustracemi. Sborník v digitální podobě je k dispozici na vyžádání. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na adrese - visbk@bilekarpaty.cz.