Co vlastně znamenají? Základní informace o značení ekologicky šetrných výrobků a o třídění odpadů. Práce s reálnými obaly a diskuze na dané téma.

Délka programu 45 min
Cílová skupina