Vypravíme se do prostředí lužních lesů a tůní v okolí PR Kanada, slepého ramene řeky Moravy. Brzy na jaře můžeme vidět sněženky a bohaté bylinné patro lesa. Později kvetoucí lekníny na vodní hladině. Lokalita s hojným výskytem bobrů.

Cílová skupina ZŠ a SŠ
Expedice do Moravské Amazonie

Délka trasy: 5 km
Časová náročnost: 3 - 4 hodiny
Dostupnost: autobusem z Uherského Hradiště do Jarošova
Doporučený termín: duben - červen