Lidé jsou závislí na zdrojích energie. Které zdroje energie máme k dispozici? Může mít výroba energie negativní dopady na životní prostředí? Jak dosáhnout úspory energie v domácnosti? Pokusíme se na tyto otázky najít odpovědi. Projekce obrázků, tematické hry a soutěže.

Délka programu 45 min
Cílová skupina