Projektové dny

Program představuje žákům výmladkový les - pařezinu jako prostředí, ve kterém žije řada zajímavých druhů rostlin a živočichů, včetně roháče obecného. Žáci se seznámí také s ekosystémovými službami a způsoby pěstování lesa.

Nabízíme realizaci akcí pro 4 - 6 tříd formou projektového dne s přírodovědnou tématikou. Žáci absolvují projektově koncipovanou problémovou či badatelsky orientovanou výuku. Na základě vlastních pozorování a zjištění budou zpracovávat a interpretovat data a vytvoří si vlastní postoje k tématu. Výuka směřuje k rozvíjení všech základních klíčových kompetencí.

Místo konání programů:
Programy je možné realizovat v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou, v prostorech Ekocentra Karpaty v Nové Lhotě nebo ve vaší škole.

 

Cena za výukový program:

Délka programu

Místo realizace programu

- v prostorech střediska

- zámecký park

- ve třídě, zahradě vaší školy

- v okolí vaší školy

- v ekocentru Karpaty

2 vyučovací hodiny

(90 minut)

55 Kč

65 Kč

4 vyučovací hodiny

(180 minut)

100 Kč

115 Kč

 Způsob platby:

• V hotovosti na výukovém programu
• Fakturou i souhrnně za několik programů. V tom případě je potřeba přinést na program fakturační adresu.

Počet účastníků:
4 - 6 školních tříd

Objednávka programu:
Telefonicky: 734 645 730, 736 682 614
E-mailem: visbk@bilekarpaty.cz

Z níže uvedené nabídky si můžete vybrat program, který vás zaujal

Lesní hospodář

Program přiblíží žákům les především z pohledu jeho hospodáře – lesníka. Žáci se naučí rozeznávat základní druhy dřevin a lesních živočichů. S využitím lesnických pomůcek si zkusí změřit výšku stromů, obvod a průměr kmenů. Dozví se o funkcích lesa a seznámí se s přírodě blízkými způsoby péče o něj.

Odkud se bere jídlo

Vydáme se na zajímavou cestu odhalování původu jídla, které máme na talíři. Děti zjistí, odkud potraviny pocházejí a jakým způsobem jsou vyráběny.

Tajemství louky

Program nás zavede na bělokarpatskou louku, kde se naučíme poznávat základní druhy rostlin a živočichů. Pochopíme roli člověka při vzniku a vývoji luk. Zvládneme základní činnosti související s péčí o louky a povzbudíme vnímání estetických hodnot luční krajiny.

Milovník z pařezin

Připravujeme pro vás nový program o pařezinách a roháčích. Objednávat si jej budete moci od ledna 2020.

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

Konzultaci sjednáte na
tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

návštěvní hodiny

DUBEN - ŘÍJEN
úterý     12:00 - 16:00
čtvrtek  12:00 - 16:00

LISTOPAD - BŘEZEN
úterý     12:30 - 16:00
čtvrtek  12:30 - 16:00

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Otevírací hodiny Informačního střediska CHKO Bílé Karpaty:

DUBEN - ŘÍJEN
úterý     12:00 - 16:00
středa     8:00 - 16:00
čtvrtek  12:00 - 16:00

LISTOPAD - BŘEZEN

úterý     12:30 - 16:00
čtvrtek  12:30 - 16:00

Doporučujeme