Exkurze nás zavede na místa bělokarpatských luk, kde se naučíme poznávat základní druhy rostlin a živočichů. Pochopíme roli člověka při vzniku a vývoji luk. Zvládneme základní činnosti související s péčí o louky a povzbudíme vnímání estetických hodnot luční krajiny.

Cílová skupina ZŠ a SŠ
Tajemství louky

Délka trasy: cca 4-5 km
Časová náročnost: 2 - 4 hodiny
Místo realizace: po dohodě
Doporučený termín: květen - září