PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2020

Název: Vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých v oblasti životního prostředí s VIS Bílé Karpaty

Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšovat vztah občanů k prostředí v jejich nejbližším okolí. 

Tento projekt je finančně podpořen grantem Města Veselí nad Moravou.

 

 

Název: LIFE "Ze života hmyzu"

Hlavním cílem tohoto projektu je obnova vhodných biotopů pro evropsky významné druhy a společenstva v přeshraniční oblasti Západních Karpat.

Základní informace o projektu:

Ochrana vybraných naturových druhů hmyzu soustavy NATURA 2000 v přeshraniční oblasti Západních Karpat (ČR-SR). Conservation of selected Natura 2000 insect species in trans boundary area (CZ-SK) of Western Carpathian Mts.

Zkratka projektu: "Ze života hmyzu". LIFE for insect

Číslo projektu: LIFE16 NAT/CZ/000731

Koordinující příjemce: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Přidružení příjemci: - ZO ČSOP Bílé Karpaty, - ZO ČSOP Salamandr, - Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.,

- infinity - progress, z.s. - Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ).

 „Tento projekt je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu LIFE".

 Další informace o projektu najdete na webových stránkách AOPK kliknutím zde.

 

 

Název projektu: Centralparks

Projekt Centralparks si klade za cíl sladit ochranu přírody s místním sociálně-ekonomickým rozvojem a zajistit podporu a lepší zapojení místních komunit do managementu Karpat napříč karpatskými státy. Dokumenty a nástroje na podporu politiky, které jsou určeny pro osoby s rozhodovací pravomocí a manažery chráněných oblastí, se zaměří na zvýšení biodiverzity a ochranu krajiny, rozvoj místního udržitelného cestovního ruchu, integrované plánování ochrany přírody, hodnocení stanovišť a komunikaci s místními komunitami.

Současný systém územní ochrany Karpat není schopen zajistit efektivního řízení, neboť politiky ochrany přírody a kultury managementu se v karpatských zemích výrazně liší. Tradiční přístupy k řízení přírodních zdrojů a zachování biologické rozmanitosti již nemusí být dostatečné k zajištění dlouhodobých hospodářských přínosů a poskytování ekosystémových služeb.

Partneři projektu Centralparks pomohou sjednotit opatření přijatá v pohraničních oblastech a přeshraničních chráněných oblastech s ohledem na společné strategie stanovené již dříve Karpatskou úmluvou.

Partneři projektu:

European Academy of Bolzen-Bolzano (Eurac Research) – hlavní partner - Itálie

The State Nature Conservancy of the Slovak Republic - Slovensko 
NFA-Romsilva-Piatra Craiului National Park Administration R.A. - Rumunsko 
Ekopsychology Society - Polsko 
Danube-Ipoly National Park Directorate - Maďarsko 
Pronatur NGO - Slovensko
European Wilderness Society - Rakousko
Education and Information Centre of Bílé Karpaty Mountains – Česká Republika

Přidružení partneři:

Ministry for the Environment, Land and Sea – IMELS (IT)

Ministry of Environment of the Slovak Republic (SK)

Ministry of Environment (PL)

Ministry of Environment (RO)

DANUBEPARKS (AT)

CEEweb for Biodiversity (HU)

European Beech Forest Network (DE)

 

Tento projekt je finančně podpořen z fonduprogramu Inttereg Central Europe.

Oficiální stránky programu: https://www.interregcentral.eu/Content.Node/Centralparks.html

Oficiální stránky projektu: https://centralparks.eu/

 

 

Název: Podpora neformálního vzdělávání poskytovaného organizacemi sdruženými v síti Pavučina

Projekt si klade za cíl stabilizovat, podporovat a rozvíjet neformální vzdělávání v neziskových organizacích. Pracovníkům a dobrovolníkům bude v rámci projektu umožněno rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách či sdílení zkušeností.

Nositelem projektu: Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.

Aktivity projektu pro VIS BK (partner projektu)

2. Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace do vzdálenosti 10 km

3. Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace ve vzdálenosti 10 a více km

5. Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů

7. Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů

9. Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů

 

 

Název: Místní průvodci aneb jak správně předkládat interpretaci Karpat

Hlavním cílem tohoto projektu je rozvoj kompentencí místních průvodců moravských Karpat v oblasti šetrného cestovního ruchu.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

 

 

 

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2019

 

Název projektu: Z hadího království Bílých/Bielych Karpat.

Cílem je projektu je zvýšení atraktivnosti přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu vydáním společné publikace o hadech Bílých/Bielych Karpat.

Publikace o hadech bude mít lidovou formu a bude popisovat jednotlivé druhy s důrazem na rozlišení zejména užovek od zmije, seznámí veřejnost s užitečností jednotlivých druhů, zvýší povědomí široké veřejnosti o hadech a změní jejich nazírání na hady z často jednoznačně záporného na převážně kladné, nebo přinejmenším na  neutrální. Jedná se o publikaci pro laiky, jejíž forma osloví všechny věkové kategorie včetně dětí. Část publikace bude věnována dětem.

Partneři projektu: obec Bzince pod Javorinou

Tento projekt je finančně podpořen z Fondu malých projektů 2014 – 2020.

 

Název: Vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých v oblasti životního prostředí s VIS Bílé Karpaty

Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšovat vztah občanů k prostředí v jejich nejbližším okolí. 

Tento projekt je finančně podpořen grantem Města Veselí nad Moravou.

Název: LIFE "Ze života hmyzu"

Hlavním cílem tohoto projektu je obnova vhodných biotopů pro evropsky významné druhy a společenstva v přeshraniční oblasti Západních Karpat.

Základní informace o projektu:

Ochrana vybraných naturových druhů hmyzu soustavy NATURA 2000 v přeshraniční oblasti Západních Karpat (ČR-SR). Conservation of selected Natura 2000 insect species in trans boundary area (CZ-SK) of Western Carpathian Mts.

Zkratka projektu: "Ze života hmyzu". LIFE for insect

Číslo projektu: LIFE16 NAT/CZ/000731

Koordinující příjemce: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Přidružení příjemci: - ZO ČSOP Bílé Karpaty, - ZO ČSOP Salamandr, - Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.,

- infinity - progress, z.s. - Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ).

 „Tento projekt je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu LIFE".

 Další informace o projektu najdete na webových stránkách AOPK kliknutím zde.

Název projektu: Centralparks

Projekt Centralparks si klade za cíl sladit ochranu přírody s místním sociálně-ekonomickým rozvojem a zajistit podporu a lepší zapojení místních komunit do managementu Karpat napříč karpatskými státy. Dokumenty a nástroje na podporu politiky, které jsou určeny pro osoby s rozhodovací pravomocí a manažery chráněných oblastí, se zaměří na zvýšení biodiverzity a ochranu krajiny, rozvoj místního udržitelného cestovního ruchu, integrované plánování ochrany přírody, hodnocení stanovišť a komunikaci s místními komunitami.

Současný systém územní ochrany Karpat není schopen zajistit efektivního řízení, neboť politiky ochrany přírody a kultury managementu se v karpatských zemích výrazně liší. Tradiční přístupy k řízení přírodních zdrojů a zachování biologické rozmanitosti již nemusí být dostatečné k zajištění dlouhodobých hospodářských přínosů a poskytování ekosystémových služeb.

Partneři projektu Centralparks pomohou sjednotit opatření přijatá v pohraničních oblastech a přeshraničních chráněných oblastech s ohledem na společné strategie stanovené již dříve Karpatskou úmluvou.

Partneři projektu:

European Academy of Bolzen-Bolzano (Eurac Research) – hlavní partner - Itálie

The State Nature Conservancy of the Slovak Republic - Slovensko
NFA-Romsilva-Piatra Craiului National Park Administration R.A. - Rumunsko
Ekopsychology Society - Polsko
Danube-Ipoly National Park Directorate - Maďarsko
Pronatur NGO - Slovensko
European Wilderness Society - Rakousko
Education and Information Centre of Bílé Karpaty Mountains – Česká Republika

Přidružení partneři:

Ministry for the Environment, Land and Sea – IMELS (IT)

Ministry of Environment of the Slovak Republic (SK)

Ministry of Environment (PL)

Ministry of Environment (RO)

DANUBEPARKS (AT)

CEEweb for Biodiversity (HU)

European Beech Forest Network (DE)

 

Tento projekt je finančně podpořen z fonduprogramu Inttereg Central Europe.

Oficiální stránky programu: https://www.interregcentral.eu/Content.Node/Centralparks.html

Oficiální stránky projektu: https://centralparks.eu/

Název projektu: Centralparks

Projekt Centralparks si klade za cíl sladit ochranu přírody s místním sociálně-ekonomickým rozvojem a zajistit podporu a lepší zapojení místních komunit do managementu Karpat napříč karpatskými státy. Dokumenty a nástroje na podporu politiky, které jsou určeny pro osoby s rozhodovací pravomocí a manažery chráněných oblastí, se zaměří na zvýšení biodiverzity a ochranu krajiny, rozvoj místního udržitelného cestovního ruchu, integrované plánování ochrany přírody, hodnocení stanovišť a komunikaci s místními komunitami.

Současný systém územní ochrany Karpat není schopen zajistit efektivního řízení, neboť politiky ochrany přírody a kultury managementu se v karpatských zemích výrazně liší. Tradiční přístupy k řízení přírodních zdrojů a zachování biologické rozmanitosti již nemusí být dostatečné k zajištění dlouhodobých hospodářských přínosů a poskytování ekosystémových služeb.

Partneři projektu Centralparks pomohou sjednotit opatření přijatá v pohraničních oblastech a přeshraničních chráněných oblastech s ohledem na společné strategie stanovené již dříve Karpatskou úmluvou.

Partneři projektu:

European Academy of Bolzen-Bolzano (Eurac Research) – hlavní partner - Itálie

The State Nature Conservancy of the Slovak Republic - Slovensko
NFA-Romsilva-Piatra Craiului National Park Administration R.A. - Rumunsko
Ekopsychology Society - Polsko
Danube-Ipoly National Park Directorate - Maďarsko
Pronatur NGO - Slovensko
European Wilderness Society - Rakousko
Education and Information Centre of Bílé Karpaty Mountains – Česká Republika

Přidružení partneři:

Ministry for the Environment, Land and Sea – IMELS (IT)

Ministry of Environment of the Slovak Republic (SK)

Ministry of Environment (PL)

Ministry of Environment (RO)

DANUBEPARKS (AT)

CEEweb for Biodiversity (HU)

European Beech Forest Network (DE)

 

Tento projekt je finančně podpořen z fonduprogramu Inttereg Central Europe.

Oficiální stránky programu: https://www.interregcentral.eu/Content.Node/Centralparks.html

Oficiální stránky projektu: https://centralparks.eu/

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2018

 

Název: Praktické využití Interpretačního plánu na území CHKO Bílé Karpaty

Cíl: Zvyšování kvality průvodcovských služeb, zajištění koordinace interpretačních aktivit na území CHKO Bílé Karpaty, aktualizace Interpretačního plánu.

více informací naleznete na www.sfzp.cz a www.mzp.cz


„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí".

Název projektu: Z hadího království Bílých/Bielych Karpat.

Cílem je projektu je zvýšení atraktivnosti přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu vydáním společné publikace o hadech Bílých/Bielych Karpat.

Publikace o hadech bude mít lidovou formu a bude popisovat jednotlivé druhy s důrazem na rozlišení zejména užovek od zmije, seznámí veřejnost s užitečností jednotlivých druhů, zvýší povědomí široké veřejnosti o hadech a změní jejich nazírání na hady z často jednoznačně záporného na převážně kladné, nebo přinejmenším na  neutrální. Jedná se o publikaci pro laiky, jejíž forma osloví všechny věkové kategorie včetně dětí. Část publikace bude věnována dětem.

Partneři projektu: obec Bzince pod Javorinou

Tento projekt je finančně podpořen z Fondu malých projektů 2014 – 2020.

 

Název: Vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých v oblasti životního prostředí s VIS Bílé Karpaty

Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšovat vztah občanů k prostředí v jejich nejbližším okolí. 

Tento projekt je finančně podpořen grantem Města Veselí nad Moravou.

Název: LIFE "Ze života hmyzu"

Hlavním cílem tohoto projektu je obnova vhodných biotopů pro evropsky významné druhy a společenstva v přeshraniční oblasti Západních Karpat.

Základní informace o projektu:

Ochrana vybraných naturových druhů hmyzu soustavy NATURA 2000 v přeshraniční oblasti Západních Karpat (ČR-SR). Conservation of selected Natura 2000 insect species in trans boundary area (CZ-SK) of Western Carpathian Mts.

Zkratka projektu: "Ze života hmyzu". LIFE for insect

Číslo projektu: LIFE16 NAT/CZ/000731

Koordinující příjemce:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Přidružení příjemci:
- ZO ČSOP Bílé Karpaty,
- ZO ČSOP Salamandr,
- Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.,

- infinity - progress, z.s.
- Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ).

 „Tento projekt je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu LIFE".

 Další informace o projektu najdete na webových stránkách AOPK kliknutím zde.

 

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2017

Název: Praktické využití Interpretačního plánu na území CHKO Bílé Karpaty

Cíl: Zvyšování kvality průvodcovských služeb, zajištění koordinace interpretačních aktivit na území CHKO Bílé Karpaty, aktualizace Interpretačního plánu.

více informací naleznete na www.sfzp.cz a www.mzp.cz

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí".Název:
Vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých v oblasti životního prostředí s VIS Bílé Karpaty

Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšovat vztah občanů k prostředí v jejich nejbližším okolí. 

Tento projekt je finančně podpořen grantem Města Veselí nad Moravou.

Název: Veselská hledačka aneb hledání příběhů krajiny.

Cíl: Využít metodu questingu jako prostředek k vytvoření nové a atraktivní turistické trasy se zapojením místní komunity.

Tento projekt je finančně podpořen grantem Města Veselí nad Moravou.

Název: Ekologické výukové programy s VIS Bílé Karpaty

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím ekologických výukových programů doplnit znalosti v oblasti environmentálního a udržitelného rozvoje, zvýšit zájem o přírodu a ochranu životního prostředí.

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí".

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2016

 

Název: Přírodovědné exkurze jako cesta k poznání a zachování dědictví

Hlavní cíl projektu: Cílem projektu bylo seznámit veřejnost (včetně školou povinných dětí a jejich pedagogů) s problematikou ochrany přírody a krajiny prostřednictvím různých forem vzdělávacích a osvětových aktivit.

více informací naleznete zde

 

Název: Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech České republiky

Anglický název: Raising Public Awareness of Biodiversity in Artificial Biotopes in the Czech Republic

Registrační číslo: EHP-CZ02-OV-1-072-01-2014 Realizace: Leden 2015 až duben 2016
Příjemce dotace: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. - www.ekopolitika.cz
Vedoucí projektu: Mgr. Tomáš Gremlica
Kontakt: tomas.gremlica@ekopolitika.cz
Partner projektu: Taggmanager, o.s. - www.taggmanager.cz, www.dohaje.cz
Koordinátorka: PhDr. Leona Kupčíková leona.kupcikova@taggmanager.cz

Partner projektu: VIS Bílé Karpaty, o.p.s. - http://www.bilekarpaty.cz/vis
Koordinátorka: Marie Petrů, DiS. petru@bilekarpaty.cz

Finanční podpora: Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím nejmodernějších telekomunikačních technologií využívajících tagglisty a mobilní telefony, seznámit obyvatele a návštěvníky obcí a krajů, ve kterých se nacházejí nepřírodní biotopy typu těžeben nerostných surovin a deponií vedlejších produktů energetického průmyslu, s jejich biologickými a ekologickými hodnotami, významem pro ochranu biodiverzity a ekologickou stabilitu krajiny i s historickými souvislostmi.

Tyto lokality jsou dnes velmi cennými přírodě blízkými ekosystémy v okolní plně antropogenizované, agrárně i lesnicky intenzivně využívané a hustě zastavěné urbanizované krajině. Jsou charakteristické vysokou biologickou rozmanitostí druhů makroskopických hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, z nichž mnohé jsou jako ohrožené taxony uvedené v příslušných Červených seznamech ČR, případně jsou zvláště chráněnými organismy podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Nepřírodní biotopy mají v mnoha případech rovněž vysokou kulturně estetickou hodnotu jako krajinné dominanty i jako připomínky hornické minulosti měst a obcí.

 


Název:
Malovaný dvůr

Cíl: Seznámit účastníky s historickými kořeny malovaného ornamentu na Slovácku a možnostmi jeho využití v moderním grafickém designu.

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2015 


Název
: Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech České republiky

Anglický název: Raising Public Awareness of Biodiversity in Artificial Biotopes in the Czech Republic

Registrační číslo: EHP-CZ02-OV-1-072-01-2014 Realizace: Leden 2015 až duben 2016
Příjemce dotace: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. - www.ekopolitika.cz
Vedoucí projektu: Mgr. Tomáš Gremlica
Kontakt: tomas.gremlica@ekopolitika.cz
Partner projektu: Taggmanager, o.s. - www.taggmanager.cz, www.dohaje.cz
Koordinátorka: PhDr. Leona Kupčíková leona.kupcikova@taggmanager.cz

Partner projektu: VIS Bílé Karpaty, o.p.s. - http://www.bilekarpaty.cz/vis
Koordinátorka: Marie Petrů, DiS. petru@bilekarpaty.cz

Finanční podpora: Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím nejmodernějších telekomunikačních technologií využívajících tagglisty a mobilní telefony, seznámit obyvatele a návštěvníky obcí a krajů, ve kterých se nacházejí nepřírodní biotopy typu těžeben nerostných surovin a deponií vedlejších produktů energetického průmyslu, s jejich biologickými a ekologickými hodnotami, významem pro ochranu biodiverzity a ekologickou stabilitu krajiny i s historickými souvislostmi.

Tyto lokality jsou dnes velmi cennými přírodě blízkými ekosystémy v okolní plně antropogenizované, agrárně i lesnicky intenzivně využívané a hustě zastavěné urbanizované krajině. Jsou charakteristické vysokou biologickou rozmanitostí druhů makroskopických hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, z nichž mnohé jsou jako ohrožené taxony uvedené v příslušných Červených seznamech ČR, případně jsou zvláště chráněnými organismy podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Nepřírodní biotopy mají v mnoha případech rovněž vysokou kulturně estetickou hodnotu jako krajinné dominanty i jako připomínky hornické minulosti měst a obcí.

 

NázevSpolečně objevme vodní svět

Tento projekt je finančně podpořen Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013. Řídící orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Hlavním cílem projektu je zachování přírodního a kulturního dědictví příhraničního regionu s ohledem na jedinečnost jeho přírodního prostředí. Prostřednictvím osvěty o důležitosti faktorů jako obrana před znečišťováním, ochrana a obnova přírodních hodnot na daném území, snaha o zlepšení životního prostředí, dojde k významnému posílení významu environmentálního vzdělávání a výchovy v regionu. Cílem je změna myšlení, chování a jednání vůči životnímu prostředí, která z dlouhodobého hlediska vede ke zlepšení stavu životního prostředí v regionu a příznivému vlivu na trvale udržitelný rozvoj.

Specifické cíle projektu

- změna myšlení, chování a jednání vůči životnímu prostředí - budování environmentálního povědomí od nejmenších - dosažení významu evropského standardu v environmentálním povědomí - implementace inovativních vzdělávacích postupů do výuky pomocí pokročilých technologií pro mobily a tablety - zakládání a rozvoj spolupracujících systémů na obou stranách hranice 

Popis aktivit projektu
 
1) Tvorba výukových skript a vzdělávací aplikace 
Materiál bude připraven v českém i slovenském jazyce a bude sloužit účastníkům jako základní pomůcka při samostatné práci v rámci výukového programu. 
2) Společné environmentální vzdělávací kurzy 
Kurz bude probíhat převážně v environmentálním centru v Nové Lhotě. Účastnit se jej budou žáci ze tří českých a dvou slovenských škol - všechny školy se nachází v blízkém okolí Nové Lhoty. Celkem proběhne 13 kurzů tematicky zaměřených na vodu, přičemž se na každém kurzu převážně sejdou 2 školy (česká a slovenská). Délka kurzu je 4 dny (1. den - pojednání o vodním světě; 2. den - průzkum vodního prostředí v terénu; 3. den - vyhodnocení průzkumů a zpracování výsledků; 4. den - závěrečná mezinárodní konference o čistotě vody). 


Název: Jak učit POLY
Jak učit POLY. Rozvoj kompetencí pro polytechnické vzdělávání v mateřských školách.

Hlavním cílem projektu je podpořit profesní rozvoj učitelů, vedoucích a řídících pracovníků mateřských škol v oblasti kurikulární reformy prostřednictvím dostupných, kvalitních a zajímavých vzdělávacích programů a stáží pro oblast polytechnického vzdělávání.

Podrobnosti o tomto projektu naleznete zde


Název:
Interpretace místního dědictví v CHKO Bílé Karpaty

Cílem subprojektu je zvýšení kvality živé a neživé interpretace na území CHKO Bílé Karpaty ve Zlínském kraji jako cesty k šetrnějšímu využívání místního přírodního a kulturního dědictví.
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce 

 

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

Konzultaci sjednáte na
tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

návštěvní hodiny

DUBEN - ŘÍJEN
úterý     12:00 - 16:00
čtvrtek  12:00 - 16:00

LISTOPAD - BŘEZEN
úterý     12:30 - 16:00
čtvrtek  12:30 - 16:00

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Otevírací hodiny Informačního střediska CHKO Bílé Karpaty:

DUBEN - ŘÍJEN
úterý     12:00 - 16:00
středa     8:00 - 16:00
čtvrtek  12:00 - 16:00

LISTOPAD - BŘEZEN

úterý     12:30 - 16:00
čtvrtek  12:30 - 16:00

Doporučujeme