CENTRALPARKS SPOJUJE

Krajina Bílých Karpat je plná skrytých příběhů, které návštěvníkům pomáhají odkrývat místní terénní průvodci. Naše středisko již řadu let tyto průvodce proškoluje a koncepčně rozvíjí udržitelný cestovní ruch v CHKO Bílé Karpaty.

Projekt Centralparks nám umožnil oslovit a zapojit i kolegy ze slovenské strany pohoří (Správa CHKO Biele Karpaty a Štátna  ochrana prírody Slovenské republiky). Díky tomu se rozšířila nabídka průvodcovských služeb v Bílých a Bielych Karpatech.

Věříme, že naše vzájemná spolupráce přispěje nejen k rozšíření a zkvalitnění nabídky exkurzí pro návštěvníky, ale rovněž napomůže rozvoji udržitelného cestovního ruchu.

Projekt Centralparks tak významně napomáhá k souladu principů udržitelného cestovního ruchu se zájmy ochrany přírody.

Připojené soubory

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

Konzultaci sjednáte na
tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

návštěvní hodiny

úterý     12.30 - 16.00
čtvrtek  12.30 - 16.00

po telefonické domluvě jsme k zastižení i mimo běžnou otevírací dobu

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

návštěvní hodiny

úterý     12.30 - 16.00
čtvrtek  12.30 - 16.00

po telefonické domluvě jsme k zastižení i mimo běžnou otevírací dobu

Doporučujeme