Na začátku září se konají v Hrozenkově hody s dožínkami a krojovým průvodem. Kopaničáři mají krásné kroje s bohatými pestrobarevnými výšivkami, které na tyto akce rádi oblékají.

Činné jsou zde i dvě dechové hudby Hrozenčané a Hrozenčanka.

Výjimečné je zdejší nářečí, které připomíná slovenštinu. Dnes už jej zaslechnete ale spíš z úst starších obyvatel nebo v lidových písních. V roce 2010 vyšla i publikace nazvaná O kopanickej reči se vzpomínkami, příběhy i verši sepsanými v nářečí zdejšími obyvateli a rodáky.

Dětský kopaničářský kroj

Dětský kopaničářský kroj