Lákají vás krásy Bílých Karpat? Ocenili byste místního průvodce, který vás zavede na zajímavá místa a podělí se s vámi o jejich tajemství?

Kdo jsou to Místní průvodci v Bílých Karpatech

Jsou to lidé, kteří mají Bílé Karpaty rádi a chtějí se o ně podělit i s ostatními - ať už místními nebo návštěvníky. Jejich služby jsou většinou omezeny na konkrétní region Bílých Karpat, kde žijí a pracují.
Uvedení průvodci jsou držiteli osvědčení Místní průvodce v Bílých Karpatech. V letech 2012-2014 absolvovali zvláštní školení, které obsahuje mimo jiné i zásady dobré interpretace místního přírodního, kulturního a historického dědictví. Většinou působí přímo v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, proto respektují potřebu šetrného využívání místního dědictví. Každý z nich také svým vlastním způsobem přispívá k zachování a ochraně lidových tradic a zajímavých míst v části Bílých Karpat, kde žije a působí.

 

Jak si objednat průvodce

Ze seznamu si vyberete průvodce a kontaktuje je přímo telefonicky, popř. emailem. Průvodce je většinou potřeba domluvit dopředu, nejméně s několikadenním předstihem. Pokud průvodci nemají pevně stanoveny dny, ve které provázejí, málokterý průvodce je Vám schopen vyjít vstříc okamžitě, tj. provést Vás v den, kdy voláte.

 

Cena za průvodcovskou službu

Průvodci nabízí své služby za úplatu. Výše poplatku závisí na dohodě.
Orientační ceny - prováděná skupina celkově zaplatí průvodci cca 300 Kč/hod, za celý den se cena pohybuje od 1.500 Kč nahoru. V cizím jazyce je to zhruba o polovinu více.
Velikost skupiny na jednoho průvodce je stanovena pro organizaci VIS Bílé Karpaty minimálně 15 a maximálně 20 osob. Pro větší skupinu nabízíme dva lektory.
Časová náročnost jednotlivých exkurzí činí 4 hodiny.

Zdá se Vám služba drahá? Zvažte prosím, že platíte nejen samotný průvodcovský doprovod. Někdy je třeba zohlednit i organizační přípravu. Při prohlídkách v terénu velmi často i přípravu, v rámci níž si průvodce musí trasu znova projít - potřebuje vědět, v jakém stavu je aktuálně trasa, než Vás vezme s sebou. V ceně se může dále odrazit: velikost skupiny, vzdálenost průvodce od místa zahájení a ukončení trasy, časová a finanční náročnost přípravy a nezbytné výdaje (telefon, jízdné, apod.).

Připojené soubory

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

Konzultaci sjednáte na
tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

návštěvní hodiny

úterý     12.30 - 16.00
čtvrtek  12.30 - 16.00

po telefonické domluvě jsme k zastižení i mimo běžnou otevírací dobu

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

návštěvní hodiny

úterý     12.30 - 16.00
čtvrtek  12.30 - 16.00

po telefonické domluvě jsme k zastižení i mimo běžnou otevírací dobu

Doporučujeme