Hospodaření

Název Kopanice se odvozuje od slova „kopat“.  Usedlosti byly vždy roztroušeny po kopcích, často poměrně vzdálené od sebe. Políčka kolem chalup na příkrých svazích se musela obdělávat hlavně ručně – kopáním. Ještě za časů našich babiček byla skoro v každém domě na Kopanicích kravka nebo ovce, koza, kůň nebo prase, na políčku se pěstovaly brambory, zelenina, někdy i obilí, v sadu různé druhy ovocných stromů krajových odrůd. 

Řadu let před vznikem družstva byli největší hospodáři na Kopanicích Zapletalovi, měli asi 12 ha, 2 plemenné býky, pár koní, 2-3 krávy, 1 jalovici, 2-3 prasnice a drůbež. Hospodářství stálo v místech kde je dnes obchodní dům (Coop). Dále hospodařili Michalcovi, Gazdovi, ti měli asi kolem 3-5 ha.  Na Vyškovci patřili k největším hospodářům Kročilovi, Štylovský. Na Žítkové ve Vápenicích Navrátilovi.

Další už měli menší hospodářství spíš kolem 1-2 ha. Ti už museli chodit i někam do práce, samotné jen hospodářství by je neuživilo.

Na konci 20. let se zde začal tlouct kámen na stavbu silnic, v roce 1932 byl otevřen lom Skalky (750 let SH). Zapletalovi měli v domě i obchod. Obchod založil Rudolf Hofmann – první muž maminky p. Stanislava Zapletala za 1. sv. války.  Pak si vzala Stanislava Zapletala (otce St. Zapletala) a obchod provozovali spolu. Pak byl dům zbořen a obchodní dům postaven místo něj v 70. letech. Vedle byla prodejna Baťa. Na domě Ščuglíků vedle byla krejčovská dílna v 50. - 60. letech.  Za kostelem byla Rychlíkova pila.

Družstvo bylo v Hrozenkově asi od r. 1949. Zaměřovalo se na sadovnictví, chov ovcí a jalovic. Od 1. 1. 1963 bylo zrušeno a začleněno do Státního statku Bojkovice. (Vladimír Teťhal, Pamětní kniha obce Starý Hrozenkov, 750. výročí | 2011)

Škola

Dříve zde žilo několik stovek obyvatel (např. v roce 1948 ještě 699) i hodně dětí. Školy byly na třech místech (v centru obce, v Bošáčkách i na Kykuli - slovenská). Již desítky let však děti musí dojíždět do školy v Hrozenkově nebo v Bojkovicích, protože by se na Vyškovci škola ani nenaplnila. 

Chata Vyškovec

Chata Vyškovec, která zde dnes stojí, byla původně postavena někdy v šedesátých letech jako ubytovna pro dělníky dopravních staveb, kteří dělali silnici vedoucí přes Mikulčin Vrch na Hribovně. Později ji převzal pan Coufalík, který už zde provozoval turistickou ubytovnu. Pak zde měla rekreační zařízení několik let Zeveta z Bojkovic, v posledních letech pak chatu provozovala brněnská firma Valmont pod stejnojmenným názvem firmy.  Dnes stále slouží k rekreaci, je v rukou jiného soukromého majitele a jmenuje se Chata Vyškovec.

Připravený povoz k dožínkové slavnosti na Kopanicích

Připravený povoz k dožínkové slavnosti na Kopanicích