Programy pro 2. stupeň ZŠ

Programy doplňují standardní výuku a navazují na tématické okruhy RVP. Vedou k uvědomění si základních ekologických problémů a k rozšíření znalostí o přírodě. Obsahují herní, výtvarné a diskusní aktivity, používají se netradiční formy výuky.

Všeobecné informace k výukovým programům


Místo konání programů:

vnitřní programy:
Na smluvený termín přijede lektor přímo do vaší školy a program realizuje tam. Očekáváme, že žáci mají k dispozici psací potřeby, pastelky, lepidla a nůžky. Další pomůcky k programu má lektor s sebou. Je vhodné upravit učební prostor tak, aby se v něm dalo sedět v kruhu na zemi (židlích nebo alespoň do kruhu rozestavěné lavice. Nebo můžete přijet za námi a my pro vás připravíme program v našich prostorách. V tom případě zajistíme veškeré pomůcky my. 

venkovní programy:
V zámeckém parku ve Veselí nad Moravou, v areálu ekocentra Karpaty Nová Lhota, po vzájemné dohodě v okolí vaší školy, které je přístupné a k provedení programu vhodné.


Témata lze po dohodě přizpůsobit.

Cena za výukový program:

 

Délka programu

- přednáškový sál střediska

- zámecký park

- ve třídě, zahradě vaší školy

- v okolí vaší školy

- v ekocentru Karpaty

Běžné výukové programy

1 hodina

(45 – 60 minut)

25 Kč

28 Kč

2 hodiny

(90 – 120 minut)

35 Kč

40 Kč

Vybrané programy

- Horňácko, Ostrožsko

- Neztrácejme půdu pod nohama

- Tajemství louky

2 hodiny

(90 – 120 minut)

 

30 Kč (2 x 15)

50 Kč (2 x 25)

4 hodiny

(180 minut)

 

60 Kč (4 x 15)

100 Kč (4 x 25)

6 vyučovacích hodin

(270 minut)

 

90 Kč (6 x 15)

150 Kč (6 x 25)

Příplatek za dopravu 5 Kč za km


Způsob platby:

• V hotovosti na výukovém programu.
• Fakturou i souhrnně za několik programů. V tom případě je potřeba přinést na program fakturační adresu. 

Počet účastníků:
Min. 15 max. 30 na 1 lektora.
Za menší počet žáků je nutné zbytek ceny doplatit, vyšší
počet žáků je nutné předem konzultovat s lektory.

Objednávka programu:
Telefonicky: 518 322 545, 736 682 614
E-mailem: visbk@bilekarpaty.cz

Z níže uvedené nabídky si můžete vybrat program, který vás zaujal

Chráněný a nežádoucí

Bobr se vrátil do naší přírody a dostává se do střetu se zájmy člověka, proto je třeba ho lépe poznat, a snad mu tak i porozumět. Víte, podle čeho jej v přírodě najdete? Prozradíme vám i zajímavosti z rodinného života bobrů.

Netopýří volání

Bojíte se, že se vám netopýři při večerní procházce zapletou do dlouhých vlasů? Rádi vám povíme, jak to s těmi netopýry doopravdy je.

Rostliny, které změnily svět

Chcete poznat rostliny, které ovlivnily lidstvo? Zamyslíme se, jak jejich pěstování spoluutvářelo a stále mění podobu krajiny a lidské společnosti v různých historických etapách.

Zvířecí architekti

Komůrky, domky, paneláky, hrady… Zvířata nepotřebují vysokou školu na to, aby mohla být architekty. Mají to v sobě už od přírody a je neuvěřitelné, co dokáží vytvořit.

Život v řece Moravě

Seznámení se se zajímavými jevy v povodí řeky Moravy – meandry, slepá ramena, lužní lesy. Příčiny vzniku povodní a způsoby jak jim zabránit. Nahlédneme do soukromí živočichů žijících v řece i jejím blízkém okolí.

Živočichové u nás doma

Všimli jste si někdy, kdo s vámi sdílí společnou domácnost? Pavouk v koutě, myš ve sklepě, roztoči v posteli. Pomáhají nebo škodí?

Pobytová znamení

V přírodě se před námi živočichové většinou schovají, přesto však můžeme jejich přítomnost zjistit. Slouží nám k tomu pobytová znamení, která o nich mnoho napoví. Hry, přírodniny, hlasy ptáků a zvuky zvířat.

Zpět ke kořenům

Společně si ukážeme, jak různé způsoby hospodaření v krajině ovlivňují její tvář a funkčnost v budoucnu. Seznámíte se hravou formou s tématem ekologického zemědělství a životními potřebami domácích zvířat.

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 518 322 545
fax: 518 324 792
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Konzultaci sjednáte na
tel.: 518 322 545
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 518 322 545
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

návštěvní hodiny

DUBEN - ŘÍJEN
úterý     12:00 - 16:00
čtvrtek  12:00 - 16:00

LISTOPAD - BŘEZEN
úterý     12:30 - 16:00
čtvrtek  12:30 - 16:00

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 518 322 545
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Otevírací hodiny Informačního střediska CHKO Bílé Karpaty:

DUBEN - ŘÍJEN
úterý     12:00 - 16:00
středa     8:00 - 16:00
čtvrtek  12:00 - 16:00

LISTOPAD - BŘEZEN

úterý     12:30 - 16:00
čtvrtek  12:30 - 16:00

Doporučujeme