Nabízíme realizaci projektových dnů s přírodovědnou tématikou ve škole i mimo školu. Žáci absolvují projektově koncipovanou problémovou či badatelsky orientovanou výuku. Na základě vlastních pozorování a zjištění budou zpracovávat a interpretovat data a vytvoří si vlastní postoje k tématu. Výuka směřuje k rozvíjení všech základních klíčových kompetencí.

  

Místo konání programů: Projektové dny je možné realizovat v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou, v prostorech Ekocentra Karpaty v Nové Lhotě nebo ve vaší škole.

Počet účastníků: 1 - 6 školních tříd 

Cena za výukový program: od 4.000 Kč

 

Způsob platby:

  • V hotovosti na výukovém programu.
  • Fakturou i souhrnně za několik programů. V tom případě je potřeba přinést na program fakturační adresu.

 

Objednávka programu:

  • Telefonicky: 734 645 730, 736 682 614
  • E-mailem: visbk@bilekarpaty.cz

 

Z níže uvedené nabídky si můžete vybrat program, který vás zaujal

Lesní hospodář

Program přiblíží žákům les především z pohledu jeho hospodáře – lesníka. Žáci se naučí rozeznávat základní druhy dřevin a lesních živočichů. S využitím lesnických pomůcek si zkusí změřit výšku stromů, obvod a průměr kmenů. Dozví se o funkcích lesa a seznámí se s přírodě blízkými způsoby péče o něj.


Zajímavosti přírodní zahrady

Nahlédneme do přírodní zahrady. Seznámíme se s tím, co vše se zde dá zdravě vypěstovat. Seznámíme se s některými jejími obyvateli ze světa živočichů a podíváme se i na život v půdě. Z nalezených přírodnin si vytvoříme.


téma Voda

Komplexní pohled na vodu jako na základní prvek pro život na zemi. Seznámení se s koloběhem vody v přírodě, zněčištěním a následným čištěním vody, dostupností vody a také s obyvateli vodního prostředí.

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

Konzultaci sjednáte na
tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

návštěvní hodiny

DUBEN - ŘÍJEN
úterý     12:00 - 16:00
čtvrtek  12:00 - 16:00

LISTOPAD - BŘEZEN
úterý     12:30 - 16:00
čtvrtek  12:30 - 16:00

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Otevírací hodiny Informačního střediska CHKO Bílé Karpaty:

DUBEN - ŘÍJEN
úterý     12:00 - 16:00
středa     8:00 - 16:00
čtvrtek  12:00 - 16:00

LISTOPAD - BŘEZEN

úterý     12:30 - 16:00
čtvrtek  12:30 - 16:00

Doporučujeme