Programy pro 2. stupeň ZŠ

Programy doplňují standardní výuku a navazují na tématické okruhy RVP. Vedou k uvědomění si základních ekologických problémů a k rozšíření znalostí o přírodě. Obsahují herní, výtvarné a diskusní aktivity, používají se netradiční formy výuky.

Všeobecné informace k výukovým programům

 

Místo konání programů:

vnitřní programy:
Na smluvený termín přijede lektor přímo do vaší školy a program realizuje tam. Očekáváme, že žáci mají k dispozici psací potřeby, pastelky, lepidla a nůžky. Další pomůcky k programu má lektor s sebou. Je vhodné upravit učební prostor tak, aby se v něm dalo sedět v kruhu na zemi (židlích nebo alespoň do kruhu rozestavěné lavice. Nebo můžete přijet za námi a my pro vás připravíme program v našich prostorách. V tom případě zajistíme veškeré pomůcky my. 

venkovní programy:
V zámeckém parku ve Veselí nad Moravou, v areálu ekocentra Karpaty Nová Lhota, po vzájemné dohodě v okolí vaší školy, které je přístupné a k provedení programu vhodné.


Cena za výukový program:

Délka programu

Místo realizace programu

- v prostorech střediska

- zámecký park

- ve třídě, zahradě vaší školy

- v okolí vaší školy

- v ekocentru Karpaty

1 hodina

(45 – 60 minut)

40 Kč

50 Kč

2 hodiny

(90 – 120 minut)

65 Kč

80 Kč

 Příplatek za dopravu 7 Kč za km.

Obsahovou náplň a cenu programů v rámci Šablon lze domluvit telefonicky nebo e-mailem.


Způsob platby:

• V hotovosti na výukovém programu.
• Fakturou i souhrnně za několik programů. V tom případě je potřeba přinést na program fakturační adresu. 

Počet účastníků:
Min. 15, max. 30 na 1 lektora.
Za menší počet žáků je nutné zbytek ceny doplatit, vyšší
počet žáků je nutné předem konzultovat s lektory.

Objednávka programu:
Telefonicky: 734 645 730, 736 682 614
E-mailem: visbk@bilekarpaty.cz

Z níže uvedené nabídky si můžete vybrat program, který vás zaujal

Horňácko, Ostrožsko 90 min Programy představí regiony Horňácko a Ostrožsko jako součást jednoho z největších evropských pohoří - Karpat. Dozvíte se zajímavosti o vývoji zdejší krajiny, o přírodě i o tradičních zvycích.
Chráněný a nežádoucí 45 min Bobr se vrátil do naší přírody a dostává se do střetu se zájmy člověka, proto je třeba ho lépe poznat, a snad mu tak i porozumět. Víte, podle čeho jej v přírodě najdete? Prozradíme vám i zajímavosti z rodinného života bobrů.
Malovaný dvůr 90 min Během programu objevíme krásu, symboliku a historii lidového ornamentu na Slovácku a v malé tvořivé dílně jej zkusíme také sami vytvořit. Program může probíhat u nás na středisku, ve školní třídě nebo v expozici slováckého ornamentu na památkových domcích v Hluku.
Milovník z pařezin (Zahrady pod Hájem, Velká nad Veličkou) 180 min Víte, jak dlouho žije brouk roháč a k čemu používá svá kusadla? A proč je důležité, aby v lese bylo dostatek světla a mrtvého dřeva? Jaký je rozdíl mezi pasekou a pařezinou? Odpovědi společně nalezneme během programu, ve kterém také nahlédneme do životního cyklu brouka roháče. Program je možné uskutečnit také v interiéru v délce 90 minut.
Houby nejsou na houby 90 -120 min V rámci programu se žáci seznámí s podivuhodným životem hub, dozvědí se, že houba není jenom muchomůrka nebo hřib, ale také že jsou součástí našeho každodenního života a jak důležitou roli sehrávají v přírodních dějích. Program je možné uskutečnit např. v Ekocentru Karpaty na Nové Lhotě, v Háji u Louky nebo v okolí přehradní nádrže Lučina. Je možná i interiérová varianta programu.
Neztrácejme půdu po nohama 90 min Program seznamuje žáky s významem půdy pro lidskou společnost. Upozorňuje na současné ohrožení půdy a možnosti její ochrany.
Zpět ke kořenům 90 min Společně si ukážeme, jak různé způsoby hospodaření v krajině ovlivňují její tvář a funkčnost v budoucnu. Seznámíte se hravou formou s tématem ekologického zemědělství a životními potřebami domácích zvířat.
Život v řece Moravě 90 min Seznámení se se zajímavými jevy v povodí řeky Moravy – meandry, slepá ramena, lužní lesy. Příčiny vzniku povodní a způsoby jak jim zabránit. Nahlédneme do soukromí živočichů žijících v řece i jejím blízkém okolí.
Lesní hospodář 120 - 240 min Program přiblíží žákům les především z pohledu jeho hospodáře – lesníka. Žáci se naučí rozeznávat základní druhy dřevin a lesních živočichů. S využitím lesnických pomůcek si zkusí změřit výšku stromů, obvod a průměr kmenů. Dozví se o funkcích lesa a seznámí se s přírodě blízkými způsoby péče o něj.

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

Konzultaci sjednáte na
tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

návštěvní hodiny

DUBEN - ŘÍJEN
úterý     12:00 - 16:00
čtvrtek  12:00 - 16:00

LISTOPAD - BŘEZEN
úterý     12:30 - 16:00
čtvrtek  12:30 - 16:00

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Otevírací hodiny Informačního střediska CHKO Bílé Karpaty:

DUBEN - ŘÍJEN
úterý     12:00 - 16:00
středa     8:00 - 16:00
čtvrtek  12:00 - 16:00

LISTOPAD - BŘEZEN

úterý     12:30 - 16:00
čtvrtek  12:30 - 16:00

Doporučujeme