Programy pro 2. stupeň ZŠ

Programy doplňují standardní výuku a navazují na tématické okruhy RVP. Vedou k uvědomění si základních ekologických problémů a k rozšíření znalostí o přírodě. Obsahují herní, výtvarné a diskusní aktivity, používají se netradiční formy výuky.

Všeobecné informace k výukovým programům

 

Místo konání programů:

vnitřní programy:
Na smluvený termín přijede lektor přímo do vaší školy a program realizuje tam. Očekáváme, že žáci mají k dispozici psací potřeby, pastelky, lepidla a nůžky. Další pomůcky k programu má lektor s sebou. Je vhodné upravit učební prostor tak, aby se v něm dalo sedět v kruhu na zemi (židlích nebo alespoň do kruhu rozestavěné lavice. Nebo můžete přijet za námi a my pro vás připravíme program v našich prostorách. V tom případě zajistíme veškeré pomůcky my. 

venkovní programy:
V zámeckém parku ve Veselí nad Moravou, v areálu ekocentra Karpaty Nová Lhota, po vzájemné dohodě v okolí vaší školy, které je přístupné a k provedení programu vhodné.


Cena za výukový program:

Délka programu Cena
1 hodina
(45 - 60 minut)
50 Kč
2 hodiny
(90 - 120 minut)
80 Kč

 Příplatek za dopravu 7 Kč za km.

Obsahovou náplň a cenu programů v rámci Šablon lze domluvit telefonicky nebo e-mailem.


Způsob platby:

  • V hotovosti na výukovém programu.
  • Fakturou i souhrnně za několik programů. V tom případě je potřeba přinést na program fakturační adresu.
Počet účastníků:
Min. 15, max. 30 na 1 lektora.
Za menší počet žáků je nutné zbytek ceny doplatit, vyšší počet žáků je nutné předem konzultovat s lektory.

Objednávka programu:
Telefonicky: 734 645 730, 736 682 614
E-mailem: visbk@bilekarpaty.cz

Z níže uvedené nabídky si můžete vybrat program, který vás zaujal

Houby, plísně, lišejníky nejsou jen pro odborníky 90 - 180 min Výukový program dětem přiblíží nejenom houby, ale i plísně a lišejníky, jejich nezastupitelnou roli v přírodě a např. i způsoby jejich využití člověkem (např. při výrobě sýrů či kynutí těsta).
Horňácko, Ostrožsko 90 min Programy představí regiony Horňácko a Ostrožsko jako součást jednoho z největších evropských pohoří - Karpat. Dozvíte se zajímavosti o vývoji zdejší krajiny, o přírodě i o tradičních zvycích.
Chráněný a nežádoucí 45 min Bobr se vrátil do naší přírody a dostává se do střetu se zájmy člověka, proto je třeba ho lépe poznat, a snad mu tak i porozumět. Víte, podle čeho jej v přírodě najdete? Prozradíme vám i zajímavosti z rodinného života bobrů.
Malovaný dvůr 90 min Během programu objevíme krásu, symboliku a historii lidového ornamentu na Slovácku a v malé tvořivé dílně jej zkusíme také sami vytvořit. Program může probíhat u nás na středisku, ve školní třídě nebo v expozici slováckého ornamentu na památkových domcích v Hluku.
Milovník z pařezin (Zahrady pod Hájem, Velká nad Veličkou) 180 min Víte, jak dlouho žije brouk roháč a k čemu používá svá kusadla? A proč je důležité, aby v lese bylo dostatek světla a mrtvého dřeva? Jaký je rozdíl mezi pasekou a pařezinou? Odpovědi společně nalezneme během programu, ve kterém také nahlédneme do životního cyklu brouka roháče. Program je možné uskutečnit také v interiéru v délce 90 minut.
Neztrácejme půdu po nohama 90 min Program seznamuje žáky s významem půdy pro lidskou společnost. Upozorňuje na současné ohrožení půdy a možnosti její ochrany.
Zpět ke kořenům 90 min Společně si ukážeme, jak různé způsoby hospodaření v krajině ovlivňují její tvář a funkčnost v budoucnu. Seznámíte se hravou formou s tématem ekologického zemědělství a životními potřebami domácích zvířat.
Život v řece Moravě 90 min Seznámení se se zajímavými jevy v povodí řeky Moravy – meandry, slepá ramena, lužní lesy. Příčiny vzniku povodní a způsoby jak jim zabránit. Nahlédneme do soukromí živočichů žijících v řece i jejím blízkém okolí.
Lesní hospodář 120 - 240 min Program přiblíží žákům les především z pohledu jeho hospodáře – lesníka. Žáci se naučí rozeznávat základní druhy dřevin a lesních živočichů. S využitím lesnických pomůcek si zkusí změřit výšku stromů, obvod a průměr kmenů. Dozví se o funkcích lesa a seznámí se s přírodě blízkými způsoby péče o něj.

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

náměstí Míru 664 (Panský dvůr)
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

náměstí Míru 664 (Panský dvůr)
698 01 Veselí nad Moravou

Konzultaci sjednáte na
tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

náměstí Míru 664 (Panský dvůr)
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

návštěvní hodiny

úterý     12.30 - 16.00
čtvrtek  12.30 - 16.00

po telefonické domluvě jsme k zastižení i mimo běžnou otevírací dobu

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

náměstí Míru 664 (Panský dvůr)
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

návštěvní hodiny

úterý     12.30 - 16.00
čtvrtek  12.30 - 16.00

po telefonické domluvě jsme k zastižení i mimo běžnou otevírací dobu

Doporučujeme