Exkurze

Co může být zajímavějšího než výprava přímo do přírody? Na vlastní oči vidět, naživo slyšet, a také ohmatat… zkrátka si všechno prožít? Bílé Karpaty i řeka Morava a její okolí nabízejí řadu výjimečných míst, kam stojí za to se podívat. Naše exkurze spojují odborný výklad přiměřený věku účastníků s pohybovými aktivitami či soutěžemi. Dávají možnost poznat zblízka to, o čem si ve školních lavicích můžete jen povídat.

Všeobecné informace k exkurzím

Předpokládaná doba trvání: 3–8 hodin
Trasu lze přizpůsobit dle dohody. Účastníkům doporučujeme vhodnou terénní obuv a oblečení.

Termíny:
duben, květen, červen, září

Počet účastníků: min. 15, max. 25 osob/lektora
Za menší počet žáků je nutné zbytek ceny doplatit, vyšší počet žáků je nutné předem konzultovat s lektory.

Cena programu:
120 Kč/účastník (učitelský doprovod zdarma), pokud v anotaci není uvedeno jinak. U všech exkurzí zajišťujeme pouze program, dopravu na výchozí místo si škola zajišťuje a hradí sama.

Objednávejte se včas, nejlépe telefonicky na tel: 734 645 730, 736 682 614

Z níže uvedené nabídky si můžete vybrat program, který vás zaujal

Tajemství louky

Exkurze nás zavede na místa bělokarpatských luk, kde se naučíme poznávat základní druhy rostlin a živočichů. Pochopíme roli člověka při vzniku a vývoji luk. Zvládneme základní činnosti související s péčí o louky a povzbudíme vnímání estetických hodnot luční krajiny.

Luční krajinou Bílých Karpat

Vycházka za královnami rostlin do nádherného anglického parku nedaleko Strážnice. Kdo nebo co je tořič, má snad něco společného s místní faunou?

Poušť a řeka

Váté písky jsou zbytkem polopouště, kdysi nazývané Moravská Sahara. Na jejich východním okraji se do nich zařezává neregulovaná řeka Morava a vytváří přes 10 metrů vysoké písečné břehy. Poznáte, jak rychlé nohy má vzácná ještěrka nebo který písečný predátor vlastní kusadla obrovských rozměrů.

Na zbojnickém chodníčku

Výprava do horských bukových lesů a na květnaté louky v CHKO Bílé Karpaty. Nahlédneme do života dávných pastýřů a zbojníků. Zjistíme, co je to salaš či košár. Prozkoumáme sesuvy. V PR Drahy budeme obdivovat krásu orchidejí.

Expedice do Moravské Amazonie

Vypravíme se do prostředí lužních lesů a tůní v okolí PR Kanada, slepého ramene řeky Moravy. Brzy na jaře můžeme vidět sněženky a bohaté bylinné patro lesa. Později kvetoucí lekníny na vodní hladině. Lokalita s hojným výskytem bobrů.

Zahrady pod Hájem

Tato malebná krajina na okraji Velké nad Veličkou byla němým svědkem minulosti a ukrývá nejedno tajemství. Osudy a příběhy lidí jsou s přítomností zdejších rostlin spjaty více, než se může zdát. Vydejte se na místa, která vypráví příběhy i skrze královny rostlin.

Lodí k lužnímu lesu

Plavba lodí po Baťově kanále ke vnorovským plavebním komorám. Výšlap do okolního lužního lesa, ke slepému rameni a jezu. Seznámení se s historií Baťova kanálu a s přírodou lužní krajiny kolem řeky Moravy.

Dobrodružství na řece Moravě

Plavba na nafukovacích člunech po řece Moravě v úseku od Bzence-Přívozu do Rohatce. Území je součástí přírodního parku Strážnické Pomoraví. Každý účastník musí být plavec, přestože dostanete k dispozici záchrannou vestu! Vítány jsou alespoň částečné dovednosti ovládání člunu.

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

Konzultaci sjednáte na
tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

návštěvní hodiny

úterý     12.30 - 16.00
čtvrtek  12.30 - 16.00

po telefonické domluvě jsme k zastižení i mimo běžnou otevírací dobu

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Sídlo:
nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Doručovací adresa:
Panský dvůr, náměstí Míru 664,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

návštěvní hodiny

úterý     12.30 - 16.00
čtvrtek  12.30 - 16.00

po telefonické domluvě jsme k zastižení i mimo běžnou otevírací dobu

Doporučujeme