Programy pro střední školy

Programy doplňují standardní výuku a navazují na tématické okruhy RVP. Vedou k uvědomění si základních ekologických problémů a k rozšíření znalostí o přírodě v blízkém okolí bydliště i o ekologických problémech v globálním měřítku. Obsahují herní a diskusní aktivity, používají se netradiční formy výuky.

Všeobecné informace k výukovým programům

 

Místo konání programů:


vnitřní programy:
Na smluvený termín přijede lektor přímo do vaší školy a program realizuje tam. Očekáváme, že žáci mají k dispozici psací potřeby, pastelky, lepidla a nůžky. Další pomůcky k programu má lektor s sebou. Je vhodné upravit učební prostor tak, aby se v něm dalo sedět v kruhu na zemi, židlích nebo alespoň do kruhu rozestavěné lavice. Nebo můžete přijet za námi a my pro vás připravíme program v našich prostorách. V tom případě zajistíme veškeré pomůcky my.

venkovní programy:
V zámeckém parku ve Veselí nad Moravou, v areálu ekocentra Karpaty Nová Lhota, po vzájemné dohodě v okolí vaší školy, které je přístupné a k provedení programu vhodné.

 

Cena za výukový program:

Délka programu Cena
1 hodina
(45 - 60 minut)
50 Kč
2 hodiny
(90 - 120 minut)
80 Kč

 Příplatek za dopravu 7 Kč za km.

Obsahovou náplň a cenu programů v rámci Šablon lze domluvit telefonicky nebo e-mailem.

Způsob platby:

  • V hotovosti na výukovém programu.
  • Fakturou i souhrnně za několik programů. V tom případě je potřeba přinést na program fakturační adresu.


Počet účastníků:
Min. 15, max. 30 na 1 lektora.
Za menší počet žáků je nutné zbytek ceny doplatit, vyšší počet žáků je nutné předem konzultovat s lektory.

 

Objednávka programu:
Telefonicky: 734 645 730, 736 682 614
E-mailem: visbk@bilekarpaty.cz

 

Z níže uvedené nabídky si můžete vybrat program, který vás zaujal

Malovaný dvůr

Během programu objevíme krásu, symboliku a historii lidového ornamentu na Slovácku a v malé tvořivé dílně jej zkusíme také sami vytvořit. Program může probíhat u nás na středisku, ve školní třídě nebo v expozici slováckého ornamentu na památkových domcích v Hluku.

Milovník z pařezin

Program představuje žákům výmladkový les - pařezinu jako prostředí, ve kterém žije řada zajímavých druhů rostlin a živočichů, včetně roháče obecného. Žáci se seznámí také s ekosystémovými službami a způsoby pěstování lesa.

Neztrácejme půdu pod nohama

Program seznamuje žáky s významem půdy pro lidskou společnost. Upozorňuje na současné ohrožení půdy a možnosti její ochrany.

Život v řece Moravě

Seznámení se se zajímavými jevy v povodí řeky Moravy – meandry, slepá ramena, lužní lesy. Příčiny vzniku povodní a způsoby jak jim zabránit. Nahlédneme do soukromí živočichů žijících v řece i jejím blízkém okolí.

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

náměstí Míru 664 (Panský dvůr)
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

náměstí Míru 664 (Panský dvůr)
698 01 Veselí nad Moravou

Konzultaci sjednáte na
tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

náměstí Míru 664 (Panský dvůr)
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

návštěvní hodiny

úterý     12.30 - 16.00
čtvrtek  12.30 - 16.00

po telefonické domluvě jsme k zastižení i mimo běžnou otevírací dobu

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

náměstí Míru 664 (Panský dvůr)
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 734 645 730
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

návštěvní hodiny

úterý     12.30 - 16.00
čtvrtek  12.30 - 16.00

po telefonické domluvě jsme k zastižení i mimo běžnou otevírací dobu

Doporučujeme