Výukový program vám představí jedno z největších pohoří v Evropě, které je výjimečné svou biologickou rozmanitostí. Zaměřuje se na jednotlivé biotopy a hlavní skupiny organismů, které v nich žijí na tradiční architekturu a hospodaření.

Délka programu 480 min
Cílová skupina 4. - 7. třída

Program je dvoudenní.