Seznámení se se zajímavými jevy v povodí řeky Moravy – meandry, slepá ramena, lužní lesy. Příčiny vzniku povodní a způsoby jak jim zabránit. Nahlédneme do soukromí živočichů žijících v řece i jejím blízkém okolí.

Délka programu 45 min
Cílová skupina


Program klade důraz na práci s živými organismy a jejich určováním, proto je vhodné jej realizovat mimo zimní období.