Výukový program nás zavede na místa bělokarpatských luk, kde se naučíme poznávat základní druhy rostlin a živočichů. Pochopíme roli člověka při vzniku a vývoji luk. Zvládneme základní činnosti související s péčí o louky a povzbudí¬me vnímání estetických hodnot luční krajiny

Cílová skupina 1. - 9. tř.

MŠ - 120 min. (program je jednodenní)

ZŠ - 480 min. (program je dvoudenní)