Programy pro střední školy

Programy doplňují standardní výuku a navazují na tématické okruhy RVP. Vedou k uvědomění si základních ekologických problémů a k rozšíření znalostí o přírodě v blízkém okolí bydliště i o ekologických problémech v globálním měřítku. Obsahují herní a diskusní aktivity, používají se netradiční formy výuky.

Všeobecné informace k výukovým programům

Místo konání programů:

vnitřní programy:
Na smluvený termín přijede lektor přímo do vaší školy a program realizuje tam. Očekáváme, že žáci mají k dispozici psací potřeby, pastelky, lepidla a nůžky. Další pomůcky k programu má lektor s sebou. Je vhodné upravit učební prostor tak, aby se v něm dalo sedět v kruhu na zemi, židlích nebo alespoň do kruhu rozestavěné lavice. Nebo můžete přijet za námi a my pro vás připravíme program v našich prostorách. V tom případě zajistíme veškeré pomůcky my.

venkovní programy:
V zámeckém parku ve Veselí nad Moravou, v areálu ekocentra Karpaty Nová Lhota, po vzájemné dohodě v okolí vaší školy, které je přístupné a k provedení programu vhodné.

Cena za výukový program:

 

Délka programu

- přednáškový sál střediska

- zámecký park

- ve třídě, zahradě vaší školy

- v okolí vaší školy

- v ekocentru Karpaty

Běžné výukové programy

1 hodina

(45 – 60 minut)

25 Kč

28 Kč

2 hodiny

(90 – 120 minut)

35 Kč

40 Kč

Příplatek za dopravu 5 Kč za km

 

Způsob platby:
• V hotovosti na výukovém programu.
• Fakturou i souhrnně za několik programů. V tom případě je potřeba přinést na program fakturační adresu.

Počet účastníků:
Min. 15 max. 30 na 1 lektora.
Za menší počet žáků je nutné zbytek ceny doplatit, vyšší počet žáků je nutné předem konzultovat s lektory.

Objednávka programu:
Telefonicky: 518 322 545, 736 682 614
E-mailem: visbk@bilekarpaty.cz

 

Z níže uvedené nabídky si můžete vybrat program, který vás zaujal

Rozsvítíme další lampu?

Zažili jste někdy tmu jako v pytli? Je to dnes ještě vůbec možné? Krásně osvětlené ulice, budovy a fontány, má jejich světlo vliv na rostliny a živočichy? A co na to vaše tělo?

Rostliny, které změnily svět

Chcete poznat rostliny, které ovlivnily lidstvo? Zamyslíme se, jak jejich pěstování spoluutvářelo a stále mění podobu krajiny a lidské společnosti v různých historických etapách.

Zvířecí architekti

Komůrky, domky, paneláky, hrady… Některá zvířata nepotřebují vysokou školu na to, aby mohla být architekty. Mají to v sobě už od přírody a je neuvěřitelné, co dokáží vytvořit.

Ekoznačky

Co vlastně znamenají? Základní informace o značení ekologicky šetrných výrobků a o třídění odpadů. Práce s reálnými obaly a diskuze na dané téma.

Od plamínku k žárovce

Lidé jsou závislí na zdrojích energie. Které zdroje energie máme k dispozici? Může mít výroba energie negativní dopady na životní prostředí? Jak dosáhnout úspory energie v domácnosti? Pokusíme se na tyto otázky najít odpovědi. Projekce obrázků, tematické hry a soutěže.

Život v řece Moravě

Seznámení se se zajímavými jevy v povodí řeky Moravy – meandry, slepá ramena, lužní lesy. Příčiny vzniku povodní a způsoby jak jim zabránit. Nahlédneme do soukromí živočichů žijících v řece i jejím blízkém okolí.

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 518 322 545
fax: 518 324 792
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

Konzultaci sjednáte na
tel.: 518 322 545
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 518 322 545
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

návštěvní hodiny

DUBEN - ŘÍJEN
úterý     12:00 - 16:00
čtvrtek  12:00 - 16:00

LISTOPAD - BŘEZEN
úterý     12:30 - 16:00
čtvrtek  12:30 - 16:00

Kontakt

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

nám. Bartolomějské 47,
698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 518 322 545
        736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

Otevírací hodiny Informačního střediska CHKO Bílé Karpaty:

DUBEN - ŘÍJEN
úterý     12:00 - 16:00
středa     8:00 - 16:00
čtvrtek  12:00 - 16:00

LISTOPAD - BŘEZEN

úterý     12:30 - 16:00
čtvrtek  12:30 - 16:00

Doporučujeme